YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

lunes, 15 de junio de 2009

Unes bases normalitzadores

En els principis del sigle passat, la burguesia falangista de Prat de la Riva, i Virgili i Rovira, crearen una codificacio especial pel seu català, encomanant al Cuba, estudiant de quimica en el Pais Vasc, Pompeu Fabra . El qui escodrinyant pel valencià del sigle XV i reproduint com a mare el Barceloni, o dialecte del llemosi parlat en Barcelona, va codificar un dialecte que poc a poc i gracies als dines de la burguesia falangista catalana va ser auspiciat a llengua catalana, no ans sense regatejar els obstaculs propis dels parlants catalans, que no acceptarien fins als anys 30 esta llengua de laboratori.

Una volta convençuda tota Catalunya, i reclutada la plana major del pancatalanisme valencià, començà la conquista del Regne de Valencia, pero, no sense que el propi Pompeu, no advertira de que era una tasca impossible impondre eixe dialecte dins de Valencia a on despres d'un sigle d'or, i de tots els privilegis reconeguts per tots els escritors i cults valencians, castellans i estrangers. Era mes que impossible reeducar als seus parlants, i als seus escritors encara que la base primordial d'este barrejat fora la gramatica del sigle d'or valencià.Com reconeix en la carta enviada a la Castellonenca de Cultura, en la qual recomanava prudencia, i delicadea.
I es que com ya dia el gran Unamuno: "... Pompeo ha llenado de galicismos i arcaismos el catalán..."
Aixina se formaren les 32 bases del 32, si 32 i no 34 .I de la manera mes escabrosa se arreplegaren les firmes dels escrits, puix se van fer fins tres viages a Madrit, per a que el Pare Fullana, unic filolec que les firmà,firmara estes bases, no sense ans, declarar "... ates lo caracter provisional que tenen les bases anteriors, no tenim inconvenient en firmarles..." O siga, despres de tres viages a Madrit, soles troben esta resposta, que les firma per tractar-se d'unes bases provisionals.
Uns anys mes tart, i veent l'engany que havia patit, es va desdir, i va editar una gramatica i un diccionari. Lo mes llamentable, es que la fulla primera, la que va firmar el pare Fullana, va servir per a que gent i institucions com Lo Rat Penat firmara també, pero no sense ans deixar també el seu particular pero: " lo rat penat protesta... "

O siga despres d'enganyar a Catalunya, la maquina pancatalanista intentà fer lo mateix en Valencia, encara que sense conseguir-ho.

Passarien molts anys, ans de que un grup de politics comandats des de Madrit i seguint ordes de Catalunya impossaren definitivament el català en totes les escoles i universitats de lo Regne de Valencia.Enganyant aixina als seus propis votants els quals els votaren per ser la solució a un govern socialiste decantat de ple cap a la burguesia catalana, qui va ser la que educà i recrià a la majoria dels seus membres.
Pero d'açò ya parlarem en atre dia.

2 comentarios :

 1. Anónimo dijo...

  Les bases de 32 van ser "creades" per a que catalans, valencians i balears tingueren la mateixa ortografia, pero no per a tindre les mateixes paraules ni per a que fora tot la mateixa llengua.eren unes normes ortografiques.BJOE.

 2. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Bases, BJOE, bases.
  Lo curios es que com a provisionals que eren, s'acordaren futures reunions, pero la TAULA les rejaçà primer per voler temps i despres per culpa de la guerra.
  Tenim que tindre en conter, que en eixa epoca, teniem la llicenciatura de filologia valenciana, crea per Azaña, president de la segon republica. I que a partir de l'entrada del franquisme, tots els nostres privilegis i drets, foren una volta mes (com ya passà en Almansa) desestimats i represos, imponent unes obligacions extremes.
  En atre articul, contaré com entrava el catalanisme dins del Regne gracies als favors del Generalisim. Algo que molts desconeixen i falsegen dia a dia.