YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

jueves, 6 de septiembre de 2012

I va i el pugen

Per fi, i contra tot pronostic, el dd ha pujat el IVA. IVA que ademes, d'una forma immoral soles acaba pagant realment el consumidor. Si senyors eixe especimen en perill d'extincio, que cobra hui en dia una mija de 600 euros al mes i que damunt te que pagar una mija de 100 de llum, 40 d'aigua, 400 d'arrendament (el que te casa pot estar passant-ho pijor) i si encara seguix tenint movil i s'ha pogut acollir a les ultimes ofertes, uns 25 de llinea.
Pero en una societat com la nostra, en que l'estat es gasta 110.000 millons d'euros en traduir les pagines de la Moncloa, una Moncloa en que viu un senyor, que no coneix la traduccioen temps real del Google (sense voler fer propaganda) i que per a mes inri, no sap mantindre una conversacio, ya no en angles (que deuriaser un minim per a poder ser president, a molts mos el demanen per apoder treballar, inclus per a poder treballar per a un ajuntament),si no que tampoc sap parlar (llegir i escriure ya ho he descartat),en valencià, catala, i euskera, per que suponc que seent gallec eixe idioma si el sabrà. Un president que una volta incomplit per complet tot el seu programa electoral, es capaç inclus de presentar-se en la seua regio anunciant un corredor per als gallecs.¿I el Mediterraneu, no era de vital importancia? ¿O es que ya mos considera morts?

La veritat,es que estem patint massa restriccions justament els que no hem fet res per a que esta crisis aflorara. Puix el anar tots els dies a treballar i gastar acorde als diners que u te cada dia, no es tan mal, si tenim en conte que estem sumits dins d'una societat consumista a la que mos han abocat precisament les politiques socials (o la falta d'estes) dels governants que hem tingut, que llunt de mirar pels seus ciutadans i velar pels interessos d'estos, per apoder ser recordats com a bons governants, soles han mirat de quina forma es podien enriquir en pocs dies i com no, assegurar el seu futur lligats ad alguna gran empresa arrancada per ells mateix de la tutela de l'Estat. ¿I que diu la gent?

El divendres, el dia ans del pijor diade l'historia, com apuntaven des de certs sectors que busquen un canvi a millor (i d'atres que es camuflen entre estos per a seguir chuplant del pot), agarri la bici com ya va seent costum des de fa uns mesos (no explique el motiu, per que es prou personal) i vaig anar a pegar una volta en companyia d'un amic. La meua sorpresa vavindre quan eixint de Paterna, per l'entrada de Manises, en la mateixa rotonda, vaig vore una fila de coches casi amontonats que ademes omplien en creus la rotonda i un poc mes. Tots estaven ficant gasoil, per que al sendema en la pujada del IVA anava a costar un 3%mes cara. ¿No seria mes facil no ficar-ne i parar tot el Pais?
Per que per lo vist, per a que uns seguixquen fent el cafre i jugant en els nostres diners, atres tenim que ser fidels i callar. ¿A on està hui el nostre sentit de l'indignacio? ¿S'ha mort?
Pero, es que lo pijor, encara no havia passat. El dilluns, despres de rebre el comunicat de la llibreria,vaig anar a comprar els llibres per als nanos. Per que clar, podria haver anat a comprar-los ad alguna gran superficie, per a que engrossara els contes dels paraisos fiscals a on gracies a les facilitats gurnamentals acaven tots els nostres diners, en conte de comprar-los en la papereria del costat de ma casa, que al cap i al fi, el pobre home, compra el pa en lo forn, i te la curiosa costum de comprar sempre en les botigues locals, com yo. Quines costums mes estranyes ¿no?
Per cert, ¿Per que no despedixen als seus assessors economics? Per que vist lo vist, en la pujada del IVA pensen recaptar uns 2.300 millons, i al llevar la paga extra dels funcionaris uns5.000 millons mes, pero no han contat que degut ad esta pujada i a la seua mala gestio, el paro ha pujat un 5,4% (yo ho hem conseguit, de cada pensioniste, tenim a soles dos treballadors cotisant i tenim un 24,67% de parats) i heu tingut de nou que tirar ma a les reserves, de la mateixa forma que heu tingut que fer-ho per a pagar pensions, per que no havieu contaten que a mes pagos, manco consum i manco treball. Ademes, eixes pensions, que degut ad esta pujada i a la pujada que mos teniu reservada en els carburants per ad este hivern pujaran en conte d'un 1% casi un 3% per que aixina pujarà l'inflaccio, tampoc son una senyal que mos done ni esperança ni garanties de futur.
I aixina en casi 400 euros per chiquet ( uns 12 toms, entre llibres per trimestre per a evitar pes en la bossa,encara que no se per que el divendres els duen tots, i quaderns complementaris, pero si damunt tinc que comprar llibretes) i a faltade que les mestres me diguen quant tinc que pagar per a material, i els diners dels uniformes, llibretes que segurament diran a part del material i els llibres, i com no una volta pagats els drets de laAMPA, me pregunte ¿Quants valencians podran fer front ad aço per a que els seus fills estudien en una escola publica? Per que enguany els menjadors suponc que es quedaran buits, no conec a ningu que damunt li queden diners per a pagar-lo ( i manco per a soportar els 2 euros de la fiambrera). I aixo, que a finals de juliol, encara recorde com des d'eixe canal tan valencià, lliure i sense manipulacions mos dien que enguany els valencians gastariem una mija de 300 euros per chiquet. Suponc que tot be, com en el cas del copagament farmaceutic, en que els nostres politics, seguiran sense pagar i segurament tindran subvencio per a llibres, menjador i escoladels seus fills, per que lo que es a mi, que domine prou be les matematiques, no m'ixen els contes, per que a mi, sense voler dir que soc malbaratador, calcule que hem costarà entorn al doble de lo estipulat. Ah, i anant al costat de casa, i sense mejador. Aixina es que facen vostes els contes. O que els faça Wert, que en uns dels seus comentaris per a justificar l'apujada en el material escolar,diu que eixe material el pot comprar igual un chiquet, que un arquitecte. Senyor “Vert” (que seria realment la pronunciacio espanyola del seu llinage, i com no la madurea que mostra davant detan alt carrec) el IVA en material d'oficina que gasta un arquitecte,o qualsevol autonom o empresa (dels que queden), va directament a la fulla de gravaments, i en el pijor dels casos, els acaba pagant el que recorre als seus servicis, si no servix per a presentar gasts i ser remunerats per facenda, que som tots, com voste sap. Pero queclar, com segons la'Articul 27 de la nostra mes que malaurada Constitucio en el seu punt 4, l'ensenyança basica es obligatoria i gratuita. Pero com no diu per a qui, puix aixina estem.

Pero aixo no es lo pijor, i es que el dimarts quan vaig agarrar el Metro per a anar a Valencia a treballar, al comprar-me el bono mensual, me trobe en que val casi 54euros.
Anem a vore senyors de MetroValencia, anem a vore, si elIVA anterior per al billet del tren era del 8% i ara es del 10% com collons pujeu casi en cinc euros el billet, ¿que tambe son cosins deVert?
I atra cosa, ¿que es aixo que m'han contat de zona A, AB, ABC i Tarifa Aeroport? En Paris, en 2,5 eurostens un billet per a passejar-te per tot Paris en metro, i Paris si mal no recorde es com tot l'entramat de metro d'aci de llarc i tres voltes d'ample. ¿que costa aci soles anar i vindre en ABCD? 7,50euros. Per a que en acabant mos diguen que som europeus. La veritat,som imbecils, i porritos manejats que hem segut sabiament adoctrinatsper a callar i tragar. I pensar que mos burlavem quan llegirem1984...

¿Que ha quedat dels valencians lluitadors que defengueren els seus drets davant la burguesia en les Germanies? Com es retorceran agarrant-se la pancha el pellicer Joan Llorenç i el velluter Vicent Peris, i tots els agermanats que lluitaren per defendre els nostres drets com a treballadors, i els que lluitaren en la revolucio de 1820, que naixcuda en Espanya en protesta de l'absolutisme es va escampar a tota Europa, que ha quedat dels valors ensenyats per aquells que lluitarem contra el totalitarisme durant el sigle passat, i els que eixiren a defendre els nostres drets durant la transicio,...


¿Qué ha quedat de tu,Valéncia..,
si ya ni te reconec?
Envolta de modernor
encara note l’essència
escoltant el teu gemec.

Somie com un bon fill
que torne pronte en el temps
l’esplendor i l’espirit
que et feren tan gran...¡Valentia!
                                                                           Sito Sanchis.2012