YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

sábado, 18 de enero de 2014

Un Monduver encapotat

Hui mos ha deixat Maximi Heras, un gran valencianiste i millor persona, des d'Aledua enviem el nostre mes sincer condol a la familia i un chicotet homenage a la persona que fon i seguirà seent en el nostre cor.


¿Que te passa vell Monduver que hui t'has alçat encapotat?¿Per que nos ocultes ton esplendor baix eixe fosc mant?
La veritat, que es certa, me l'han volgut tots ocultar.
Hui Gandia es desperta molt trista, plena de dol i apenada.
¿I quin es eixe motiu?, ¿per que tots esteu tan deixats?
Nos ha deixat Maximi Heras, un gran bastio de valencianitat.
Hui el recorde en alegria, el recorde sempre afaenat, quan junt a Juan Gonzalez montaren, en Gandia, la nostra seu del GAV.
Home energic i lluitador mos va saber contagiar, junt a la dona i sa filla, no soles la valenciania, si no l'amor desmesurat.
Hui plorem tots els valencians, no soles tu vell Monduver, hui tots estem apenats.
¿Que havera segut dels cursos d'estiu en la plaja, els cursos de valencià?, sense la seua ajuda, mai els haguerem pogut dur a terme, i manco els de la RACV.
Plora agust vell Monduver, que mosatros te fem costat.
Hui valencia estarà de dol per un dels seus fills mes grans.