YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

sábado, 27 de junio de 2009

La desaparició del cristianisme en epoca musulmana

Esta ha segut la clau gastada pel pancatalanisme durant molts anys, puix si en Valencia no existixen el cristians, es molt facil repoblar-la mes tart.

Ha segut sempre una insignia, que inclus els nostres politics actuals han utilisat per a desprestigiar al nostre Regne, i mes encara per a confundir a la nostra societat. Mostrant-li com a punt de partida el 9 d'Octubre de 1238. Oblidant-se de tant i tanta historia com te el nostre Regne.
Aixina deixen d'un costat els poblats Ibers, assentaments importantisims i rics del sigle V a. de C., poblats que foren importantisims tant pel caracter belic , cultural, politic com a economic. Assentaments com Moixent(Arse), Setavis, Edeta, Segorviga, Illice. Que ya nomenarem atre dia.
Per a que vos doneu conte de l'importancia d'estos poblats, eren tant rics economicament per la sal que arreplegaven, en una epoca en la que els aliments soles es conservaven en sal. Es mes, eren tant importants que els grecs decidiren dir-li Iberia a tot l'estat gracies a la admiracio que sentien per estos.
Pero aixo no es tot, ara resulta que la Valentia creada pels romans en el sigle I a de C. tampoc te cabuda en els llibres de text.
I aixina entre bacs i revolcons arribem a la Valencia musulmana, al Regne moro o Taifa de Valencia. Ya que els nous "cientifics" diferencien Taifa de Regne, ficant com a diferencia la religio. O siga, Regne i taifa no es lo mateix, per motius moralment religiosos. Vixca la igualtat.
I es así a on fiquen especial interes, puix en l'entrada mora desapareixen tots els habitants cristians. Per a ser repoblats per una Catalunya inexistent fins al 1500.
Pero l'historia mos tenia guardat una sorpresa de la qual estic segur, eixiran noves conclusions i veritats. I es que si atenem a l'historia, en el mateix moment de la rendició de la Valencia mora, apereixen dos datos importantisims:

*"...E quant veguerem la nostra senyera dalt la torre que ara es del Temple, caiguerem deorientats plorant i besant la terra que Deu mos havia fet nostra..."( cronica del Rei En Jaume I)

*"... En la meu ciutat, ixen totes les pasqües provessons, i n'hi han iglesies cristianes..." (Rei Zeid, cronica del Rei En Jaume).

Estes cites les desgranaré mes avant dedicant-li el temps que elles mereixen, pero hui, aporte una nova prova que el meu Germa Adlerta m'ha enviat. Crec que no te desperdici, pero per si acàs, demane la maxima tranquilitat als que des de fora del Regne lligen este blog. Encara que siguen soles 4.

Es tracta d'unes memories de l'antic santuari del Sant Sepulcre.
I com se pot vore en la pagina 126, este santuari no va ser profanat pels moros, inclus va seguir en funcionament per a que els cristians pugueren seguir la paraula de Crist.

En açò crec que pot quedar prou clarament que en temps de moros, existien cristians en lo Regne, per lo tant es pot dir que encara que mos venguen que els nostres antepassats foren exterminat pels moros, l'historia mos demostra una volta mes tot lo contrari.

Es lo que te l'historia, que quant te poses a buscar, solen apareixer veritats ocultes.

Hem de recordar que en la segona zura o asora, del coran se diu que n'hi ha que defendre i protegir als cristians, per que son fills del mesies Jesus. En lo que no te cabuda la desaparicio del cristianisme.

1 comentarios :

  1. Anónimo dijo...

    En eixa epoca els musulmans eren el poble cult i la primera llinea de la civilizacio.Molt be.BJOE.