YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

lunes, 31 de octubre de 2011

El Valencianisme de Progrés

Com ya vaig dir en el Vot util, he seguit buscant una opcio per ad estes eleccions, recomanat pel moviment 15 M me vaig ficar a buscar un grup minoritari pero en el que al mateix temps me poguera identificar. I he trobat a un grup que s'autodenomina Valencianisme de Progrés, parle de Coalicio Compromis.

I dit i fet, me vaig ficar a buscar els seus fonaments, que com a valencianiste deuria de promoure i sobre tot deuria de defendre. Pero buscant en la seua pagina, no he pogut trobar casi res, bo, dic mentira, he trobat el programa electoral, que m'ha deixat un poc sorpres. Despres vos conte. Aixina es que he decidit, buscar u per u als seus integrants per a vore eixe valencianisme de progres.

EQUO que se presenta enguany junt a Coalicio Compromis (soles tinc entes el sector Alacant, a on es cap de llista) es un partit estatal que te un any soles, lo que no arribe a comprendre es que se presenta tambe en companyia de Iniciativa per Catalunya Verds, ademes de presentar-se en 40 provincies. Pero pareix que tot no es bo en EQUO, El seu president, es al mateix temps president de Greenpeace España, que no varen dir res de la famosa campanya contra la paella, en un video que va distribuir Greenpeace en el que s'oponien i feyen boikot a la paella per considerar que se feya en palaya (lenguado per als castellans) i estar este peix dins dels considerats com a peixcats en "arrastre", home no es per res, pero tant EQUO com els seus socis els "valencianistes de progrés", podrien haver emet la seua queixa, ¿no? i sobre tot haver explicat com collons se fa una paella, ¿o son tan valencians i tan valencianistes que se la mengen en palaya?.
Ademes, EQUO ha estat fins a finals d'Octubre plantejant l'opcio de juntar-se en IU (EU en Valencia), i ser abanderats dels VERTS (o VERDES en espanyol), pero resulta que EQUO s'ha nutrit en estos ultims mesos de exIU, integrants de els VERTS, que en son dia destruïren la via politica del ecologisme sobre tot en Sevilla. Encara que es de reconeixer que en Murcia, no se si ho han conseguit per fi, volien crear per al Senat una Asamblea para el Senado a on volien que ciutadans sense afiliacio a cap partit encapçalaren una llista per a representar a Murcia en el Senat. Per cert, des d'Europa els seus socis, els VERTS, han advertit a EQUO i als VERDS que se presenten soles, per lo que podria supondre un toc inestable per a Compromis.

Per atra banda tenim als VERDS (Verds del Pais Valencià) que yo crec o tinc entes que forma ya coalicio dins de Iniciativa del Poble Valencià (subseu en Valencia de ICV), pero per lo vist, aci conta com a independent. Al igual que el seu homonim EQUO va estar a punt de pactar en EU fins a finals del mes passat.

Tambe tenim a Iniciativa d'a on prove Oltra, si no m'enganye.Si, la de les camisetes, eixa que be d'un partit com es EU que sempre ha criticat les falles i les falleres i ara resulta que es fallera.
Este partit va ser creat per l'unio de EU i Els VERDS, i pertany a la fundacio de Iniciativa per Catalunya Verds, que a finals de l'any passat va fer una trobada en Perpinya baix el lema " L'esquerra verda enforteix vincles als Països Catalans". Lo que fa dubtar d'eixos primers Estatuts a on se proclamava defensor del Valencianisme Politic.Que cinics son alguns.Iniciativa ademes, pertany a EQUO com a integrant dins de la fundacio de Iniciativa per Catalunya, per lo que encara se mareja mes l'assunt si cal.


I per ultim tenim al mes valencianiste de tots al que s'endu la palma, al BLOC. Que vos puc contar del BLOC que no vos haja contats ans, pero si es que no te cap ni peus la seua mentira.
Naixcuts en Catalunya allà per l'any 1998, en les faldes del CIU de Pujol (qui l'ha financiat des del seu naiximent) i despres del seu curt caminar com a Unitat del Poble Valencià, el BLOC s'autodenimina valencianisme de progres, i abanderat de la tercera via (per als que no ho entenen, podriem dir que segons els entesos, en Valencia n'hi han tres sectors politics: El Valencianisme, el Pancatalanisme i la Tercera via, a on se situaria segons ells mateix el BLOC).Ya me pareixia a mi que estos no eren del tot valenciastes.Pero aixo no es tot, despres d'una acalorada assamblea, els membres del BLOC decidiren que des d'ara en avant anaven a acceptar les normes ortografiques de la AVLL encara que mantindrien per ad ell les que dictava el IEC. Tot un detall, acceptar les de la AVLLc deixant les del IEC.
¿Algu pot explicar-me en que se diferencien? Si fins i tot la gran majoria del membres de la AVLLc son tambe membres o han segut membres del IEC (encara que alli no cobraven com aci, tot s'ha de dir).Per cert, en quin corrector heu fet estes pegatines, per que que yo sapia per a vosatros s'escriu VISCA no VIXCA ¿no? ¿o ara, com ya accepteu la Real Senyera, tambe voleu acceptar les normes valencianes de la RACV?Per cert, als de Compromis, los podrieu dir que Valéncia du accent tancat no greu, que aixo s'escriu en Barçalona.
Atents que n'hi ha mes, en l'articul 2 dels estatuts del BLOC, tenim un atra perla "L’assoliment de la plena sobirania nacional del poble valencià i la seua plasmació legal mitjançant una Constitució valenciana que contemple la possibilitat d’una associació política amb els països amb els quals compartim una mateixa llengua, cultura i història." I es que perdonem senyors, pero aço es massa fins i tot per a mi. O siga que volen fer de Valencia un Pais que s'ajunte en ¿Espanya? ¿Per a que, no estem ya aixina? ¿O volen vostes fer-mos entrar dins d'eixos inexistents Països Catalans? Clar, aixo es. Per aixo tambe demanen "la plena normalització cultural i lingüística." i sobre tot "La comarcalització del País Valencià i la superació de la divisió provincial." Clar al model Cahner aixina fem pojor que ha fet la divisio provincial, mos seguim subdividint en comarques per a que pergam del tot la nostra identitat. I com no, "normalitzant-mos" Si es que ya no mos deixeu ni parlar, ni escriure, ni pensar en valencià. Soles vos interessa convertir-nos en catalans. I vosatros sou el valencianisme de progrés... Yo mes be diria que vosatros voleu fer desapareixer el valencianisme, pero no soles politic, si no tambe el valencianisme cultural, i social. O siga, el sentiment valencià que mos queda.
Pero... ¿que mes se pot desijar d'un partit que seguix les pautes que mana l'ultradreta catalana?Si fins i tot EU ho ha denunciat.I que intenta remenar els erros seguint els criteris que en 2008 ya mencionara Jordi Pujol.

En fi, anem al programa, per que pareix que aço està prou clar. Dec de dir sincerament que no he estat buscant per vore per a on fotre, soles he buscat una noticia i he buscat dins del seu programa, per vore realment com afronten eixe tema:
 • Espai: dins d'este apartat me sorpren en especial un titular:
  Per la defensa d’una política, a favor dels agricultors i ramaders i silvicultors que realitzen esta activitat com a principal
  Puix si, he de reconeixer que aço es primordial, sobre tot contant en que estem parlant d'un sector que es el motor de la nostra economia, i que durant moltes crisis ha seguit el que ha arreplegat als parats i sobre tot el que mes mos ha ajudat economicament a eixir d'elles (82,91...). I que justament ara està en el seu pijor moment, pero... ¿com? ¿de quina manera van a fer-ho? Si fins i tot s'ha opost durant anys i han denunciat als pobre arrossers per cremar la palla, quan ho han fet sempre de forma controlada, i ara ¿que?. Ara demanen que se protegixquen els espais aqüifers, dins dels punts de Mig Ambient (medi diuen ells, a mi aixo me sona a castellanisme, es mes, en valencià sempre ha segut mig, si voleu se pot buscar), que se respecten i que s'eviten els residus, clar i segurament voldran que els arrossers s'enduguen la palla a sa casa. Si fins i tot els encarregats de la Devesa que fa uns anys criticaven que cremar la palla era cremar diners no han pogut fer front ad esta, no han pogut ni tan sols vendre lo que tenien elaborat i mira que tenien mantes de palla d'arros per a consum animal...¿pero a quin preu per a que ixca rendable? ... en fi.
 • Educacio: Este es un tema, que me te molt preocupat, ya que com a "valencians" i sobre tot de "progrés" deurien de tindre clar que l'actual sistema no funciona i manco l'adoctrinament al que estan somesos els nostres menuts, per no dir que desconeixen totalment la nostra verdadera historia i als nostres personages, manco a Ausias March, a Joanot Martorell, a Joan Batiste Basset... i a uns pocs mes, per que clar entren dins d'eixe enfilat adoctrinant que s'impartix sense mida alguna dins dels nostres coleges. Pero.. ¿que opina Compromis?
  Home, tenint en conte que vol eliminar la religio, per que considera que es precisament adoctrinadora... puix res mes, per que si no, ya me diran vostes, a que se referixen quan diuen adoctrinament:

   • Defensem una escola pública i laica de qualitat, com a garantia de l'exercici del dret a l'educació de tothom en condicions d'igualtat i que respecte la llibertat de consciència, ensenye sense dogmes i elimine tota forma d'adoctrinament del currículum escolar.(Anem be, de principi per a que tingam sobre tot igualtat, gastem tothom (tot home) en conte de tot lo Mon) aixina les dones s'integraran millor, ya ho crec).
   • Que la religió estiga fora del currículum i isca de l'horari lectiu (¿ISCA? si pareix que estiguen cridant ad alguna ravalera, isssssssscaaaaaa, en fi, yo seguire gastant ixca que es valencià)
   Pero senyors de Compromis, que la religio es voluntaria, que no estem en ple franquisme. Ademes, existix una alternativa que se diu MAE, i que es majoritaria en bachillerat. Es mes, si realment atenem a la Cultura com a tal i a l'educacio com un mig per a viure millor... ¿Com podem oblidar la religio?.
   Yo inclus pense que dins de la MAE, deuria d'existir (com existix en religio), un temari per a explicar i ensenyar les distintes religions, per a que els nostres menuts no emeteren juïns innecessaris sobre les persones d'atre religions com fem mosatros. ¿no creeu?. Per no parlar que en molts dels països europeus se dona religio.
   Per cert, no dieu res sobre l'atra adoctrinacio... Che si, la que patixen els nostres menuts... anem a vore, ¿que no ho sabeu?. ¿I que me dieu sobre els Països Catalans, la Corona Catalago-aragonesa, l'unitat de la Llengua...?. En fi.
  Per acabar, vull dir que com a cap de llista per a l'Estat, tenim a un vell amic de Sueca, Mr Baldobi, que a part de perseguir al GAV, ha protagonisat actes tan desagradables com el de tirar fora de l'ajuntament en un ple a dos chics (la veritat, no confesse en ells, pero crec que mereixen el seu respecte) pel simple fet de dur una camiseta que ficava ZP al paro. ¿Acas no aplaudix voste cada volta que ix Oltra en una camiseta de les seues? Li recorde que moltes voltes n'ha dut criticant a gent que no estava en eixe lloc. Ah clar, que no es lo mateix anar que vindre...

  Pero aixo no es tot, el segon de la llista es...
  Diego Gomez ¿que no el coneixen? si home el que fora President de Escola Valenciana, si si, corecte, el que chillava en el video eixe que mos han censurat una i atra volta "Visquen els Països Catalans", en fi, un valencianisme de progrés com deu mana...quina vergonya. Ara comprenc el per que les camisetes i les pegatines de les Trobades i de Escola Valenciana oferien any darrere any les paraules "Compromís pel valencià", tot ha segut una manipulacio, un engany...si han fet inclus targetes de credit en eixe lema.¿No creeu?

  Com a anecdota, contar que este 8 d'Octubre passat Compromís (o BLOC) varen ficar un coche en megafonia per a cridar a tota la gent per a que assistira a la provesso civica del 9 d'Octubre per a lluitar contra el blaverisme. I yo me pregunte... Si segons el pancatalanisme el blaverisme es el moviment que defen la Real Senyera Coronada com a propia del Cap i Casal i del Regne de Valencia, la demominacio Regne de Valencia per a la nostra Comunitat com a nom historic, i l'independencia del valencià respecte del catala... ¿Quin tipo de valencianisme defen Compromís?

  En fi, yo mentres tant, seguixc buscant, que estos tampoc me convencen molt
  ¡Ah!, i no vos pergau lo que opina sobre ells la valenciclopedia.


  Nota: milagrosament, he pogut trobar de nou el video de Diego Gomez.
  Per als que tenien dubtes o desconfiaven de lo que yo he dit. En tots vostes... Diego Gomez, expresident d'Escola ¿Valenciana? i numero 2 de Coalicio Compromis a Madrit...

  No a les catalanistes Trobades d'Escola Valenciana from Freedom_For_Valencia on Vimeo.


   4 comentarios :

   1. Anónimo dijo...

    Estic d'acord amb tu i no n'estic. Quina mania teniu als catalans, si són els que ens ajuden directament en tot? Fins i tot contra l'espanyolitat de certs sectors valencians i els invassors de Castella. No sé què passa però qui més ajuda, és a qui més mania es té. Mira, si vols seguir sent espanyol, seguix-ho sent, però si no vols ser espanyol, ser valencià és perfectament viable dins dels Països Catalans o Valencians, com diuen alguns. No m'agradaria ser un país sol i marginat deixat a la seua sort... I tranquil que Barcelona no seria la Madrid actual dels Països Valencians/Catalans, perquè seríem tres països delimitats per fronteres (amb tres capitals), units com a un sol país, a l'estil d'EEUU. D'ahí el nom de "Països" i no de "País". I una pregunta. Per què hem d'usar tots les normes de la RACV? Les normes de la RACV només les usen els valencians de l'horta, però si foren tres països, podrien acceptar-se sense cap problema, però no són les normes lingüístiques de tots els valencians perquè no tots parlem igual. Hi ha diferències, i moltes. Per exemple, jo dic "va anar" (com a molts llocs de Catalunya), però no obstant, a l'interior de Catalunya diuen també "anà" o "aní", com a l'Horta de València.
    Amb això vull dir-te que podrien acceptar-se totes, no les de la RACV i avant, perquè cadascú parlara la llengua com volguera, dins de les normes.
    Només vull dir-te que alguna de les normes de la RACV és el català/valencià antic, escrit en molts documents de fa segles, però és la mateixa llengua, que quede clar. És com si ara volguera escriure en castellà antic a Burgos i diguera que eixa llengua es diu burgalés. També s'acceptaria, però és antic.
    I per què ha de ser València amb accent tancat? Jo sóc del nord del País Valencià/Regne de València i dic la "e" ben oberta. Que ens descrimineu, ara? Nosaltres no som valencians també? Doncs deixeu de dir bajanades i unim-nos tots com a poble, redeu! Ja està bé, que amb això només aconseguirem que els castellans ens invadisquen i ens exterminen com a poble. No m'agradaria que exterminaren la identitat valenciana, com tampoc m'agradaria que exterminaren la identitat catalana. Són poques les diferències que tenim entre catalans, balears i valencians, però moltes les que tenim amb els castellans, bascs, gallegs, andalusos...

    Salutacions ;)

   2. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

    Primer que res saludar-te Anonim, i donar-te les gracies per llegir-me.
    En quant a la mania, crec que no te referixes a mi. Tinc prou amics en Catalunya com per a tindre'ls mania. Tot lo contrari, che, los tinc molt d'apreci.
    Als que igual si dec tindre'ls mania es als pancatalanistes que demanen la nostra absorcio, i neguen la nostra llengua. Com al Quislings catalaneros que des d'aci en lo Regne mos afonen una i atra volta. LA veritat, tampoc es que me caiguen molt be els Megaespañoles, que quan los parles te diuen que "les hables en cristiano" (com per a parlar-los en llati o en hebreu).
    Tu dius que la conclusio de fer els Països Catalans es simplement com _Estats Units, tres Estats. ¿I que fem en Arago? ¿i en el Carche?¿Que passaria en el Rossello?
    Massa inconvenients, ¿no?.
    Tambe dius que s'aceptarien totes les normes ¿Per que no s'accepten ara? si resulta que les Normes del Puig, o de la RACV son les úniques que son de consens. Foren aprovades i debatudes en 1914, s'intentaren tornar a ratificar uns anys despres, tingueren un atre acostament (separament segons si se llig l'acort i les normes firmades o se fa cas a la publicacio posterior que va eixir) en el 32, deixant clar que se guardaven per a proximes correccions, i foren aprovades per tots els sectors valencians, inclus els mestres de l'Universitat (encara que el seu rector no va voler firmar, ni acodir a les reunions), i per desgracia foren debatudes una ultima volta lo que va causar l'ultim enfrontament intern valencià.
    Tu dius que soles mostra el parlar de l'horta, cosa que es falsa. Molts anys de faena foren els duts a terme per Fullana poble a poble ans de la dictadura, per Voro Lopez despres d'esta, i per tants i tans filolecs valencians que hui recolzen, no soles l'independencia del valencià respecte del catala, si no que inclus la seua superioritat ademes mostren orgullosos que forem la primera llengua romanica en tindre un sigle d'Or (per que eixe sigle d'Or va ser en Valencia i els seus autors asseguraven escriure en valencià).
    Tu dius que en el nort de Castelló se pronuncia ValÈncia (tambe afirmeu que en Morella se diu Maco i resulta que se diu Majo, com en Arago a on va naixer eixa paraula) pero si inclus en Tortosa se pronuncia Valéncia. Ademes, els salats de Tarbena i la Gallinera diuen Valenci (com els Baléàs)¿Li llevem la A?

   3. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

    Voleu fer-mos creure que els burros volen, i no vos doneu conte que el catala es un simple invent de principis del sigle passat que encara no te un sigle d'historia, que s'ha treballat molt des de Barcelona, des de Balears i des d'aci per a que siga la mateixa llengua. Pero desgraciadament no ho es.
    Els nostres classics han mostrat orgullosos a tot lo Mon la seua llengua, l'han diferenciat de la catalana. Inclus els catalans ho han fet. Recorde en 1878 una obra valenciana que no va rebre premi en l'associacio lo Niu Guerrer "Esta relacioneta (Tres Heroes de Camaled) resultà premiada en lo certamen celebrat per " Lo Niu Guerrer" societat lliteraria humoristica de Barcelona, en la festa celebrada el 8 de Setembre de 1878, ad una "Mencio honorifica" al segon premi, fentse constar en la Memoria que lliggue lo senyor Secretari, que si en lloch de ser valenciana haguera segut escrita en català dita relacio, la junta li havera otorgat lo dit segon premi, que se quedà per otorgar" ¿Com se donaren conte?
    ¿Encara penses que no t'han enganyat?
    En fi, ningu veu manco que el que no vol vore, i des d'aci, mosatros seguim lluitant per lo que mos toca i es nostre, i defenent lo nostre Regne. Sobre tot de les manipulacions que està rebent des de fa mes de 30 anys.
    Per cert, si despres de 30 anys d'adoctrinament i manipulacions encara no s'ha conseguit convencer a un 70 % de la poblacio ¿No creus que serà per alguna cosa?
    I dic 30 anys, per no mencionar tots els d'ans i durant la dictadura. A on seguiu proclamant que el catala estava prohibit.
    N'hi ha que tindre barra.

   4. Enric II d'Alcudia dijo...

    Perdona Jose, pero yo afegiria a les teues observacions, una resposta mes certera a l'afirmacio d'este home (o dona).
    Anomin diu" ser valencià és perfectament viable dins dels Països Catalans"
    Clar i ser valencià es perfectament viable dins d'Argelia.
    Ser independentiste catala, es perfectament viable dins d'Espanya de fet ho es hui en dia.
    Pero ser valencià es simplement aixo.Ser Valencià
    Pretendre dir que eres valencià quan realment lo que vols es que desparega la nostra cultura dins la catalana. Es com pretendre fer espanyol l'independentisme catala o vasc.O al reves.

    Ademes, si atens a estes paraules " Salvador va a copiar el gran mapa de la Ribera Alta que figura en la blanca casa consistorial " Tampoc parleu els catalans tan diferent dels castellans ¿no? ¿quina por teniu de ser dialecte del castellà?¿Per que no me negaras que entre el castellà i el català n'hi han inclus mes semblances que entre el valencià i el catala?¿No?
    No sigau tan Quislings que vos se veu la ploma