YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

miércoles, 13 de abril de 2011

Censura

Com ve deya fa molts anys Orwell, "dir la veritat en temps de mentira Universal pot ser tota una revolucio". I es que mantindre a la gent enganyada durant un cert temps pot resultar inclus facil, com ve demostrant el pancatalanisme, pero d'ahi a mantindre-la enganyada sempre... queda un bon tros.

El dissabte, uns pocs jovens decidiren informar a Llombay sobre que eren les trobades. No era precis fer-ho, com a mostra, la majoria dels seus amics se quedaren en el Pub.
No tenien res a guanyar, puix l'unica recompensa possible era fer despertar a tot un poble, o millor ensenyar-los la veritat. Eixa chicoteta cosa que es tan facil de vore, pero tant dificil de trobar hui en dia. La veritat vos fara lliures, deya Jesucrist,- si tan sols mos deixaren ensenyar-la...-.
S'havien passat per la vesprada per l'imprenta, tenien que fer uns pocs panflets, d'una quartilla serien suficients. S'havien gastat uns 20 €uros, -En aixo tindriem per a passar dos hores mes en Zarabanda-, pensaven, -pero la satisfaccio de vore com la gent descobrix la veritat, es mes gratificant que un atre cubata-.

Aixina, mentres tots continuaven en el Pub, ells se decidiren a pegar una volteta pel poble. -Total tampoc es tan gran, en una horeta fet-. I mamprengueren la marcha.
Un hora mes tart, tenien tot el poble ple de panflets, totes les cases, tots els buçons,totes les llunes dels coches, inclus havien arribat a Catadau. Els havia sobrat temps per a fer dos pintades, tampoc està de mes, encara que embruten, deixar algun mensage per a que la gent el veja des de llunt. -Total tos ho fan. ¿Quantes voltes hem vist la chinchosa B o inclus ya fa anys encara recorde com se pintaven tots els lletreros de Llombay en una I final tachant la Y-. Se dien uns als atres.

I aixina despertà Llombay el dumenge de bon mati, quan en la plaça de l'Ajuntament es reuniren uns quant voluntaris disposts a fer les Trobades.
La primera faena que se'ls encomana es arreplegar tots els panflets del carrer, de les finestres, dels coches, inclus els que se vegen pels buçons. I aixina com la AC alemana de Goebbels netejava les propagandes que ells consideraven antialemanes, estos "voluntaris" netejaren tot lo poble, Gloebbels ho nomenaria "la neteja de l'espirit Alema", l'Ajuntament i alguns voluntaris responien als que preguntaven dient que era un acte vandalic fet pels de la Y.
Els que anys arrere anaven omplint els carrers en proclames "lliberals" ara acallaven la veu d'uns jovens i de tot un poble. Els que s'esgarraven la camisa com deya Camarón per la censura de Camps Nal Noi, ara censuraven sense motius el pensament d'una gran majoria. Els que clamen tots els dies per la llibertat d'expressio i per que no vore TeVen 0'3 es atentar contra ella, en canvi negaren eixa llibertat als jovens i al poble. El "lliberal", s'havia convertit en censurador. ¿Que mes se pot esperar d'una gent aixina? -En bones mans tenim el bombo, Sento-.

Lo que no sabien estos censuradors era que molts ya s'havien alçat, i havien llegit els panflets, atres els llegirien un poc mes tart, puix no es molt normal trobar-te papers que entren per baix la porta, i atres, total tingueren que llegir-los per arreplegar-los de terra o d'algun coche, que vingut des de Catadau, no va vore o no volgue vore el panflet i el deixa en la lluna del seu coche per a delecte del personal.
En fi, per a resumir, molta mes gent de la que hagueren volgut els convocants va llegir els panflets, provocant en la pagina del GAV una bona entrada, sobre tot per a vore que son realment i qui està darrere de les Trobades.
Una llastima que molta d'esta gent ho llegiria despres de pegar una volteta per elles. Pero en poc mos conformem.

Se que ad estes altures molts encara estareu pensant que este equip de neteja ho va fer be:
-No anava a quedar-se el poble ple de panflets-.
Puix no, la veritat, pero tampoc deuria haver-se quedat ple de propagandes.

-Les pintades no fan be per al poble-
Clar que no, pero ninguna, que encara n'hi han que duen mes de 6 mesos.

Hui ya ha passat tot, les Trobades ya son historia, i Llombay seguix ple de propagandes, rests de les Trobades, en les escoles per entre les balles de darrere he pogut vore un tros d'alguna pancarta. Yo diria que era la de Carcaixent, pero no estic segur. (Tant que volen ensenyar estos mestres, i tiren el fem al mig del carrer, que vergonya).
Pero lo mes escandalos de tot, es que tres dies despres de les Trobades, les balles continuen en els cantons, dificultant el transit de peatons per les ceres, inclus algunes en les rotondes; els trastos de l'entaulat seguix apilat en la cera de les Escoles, dificultant i molt l'acces ad estes, si tenim en conte que entre els trastos de l'entaulat, les obres de la nova guarderia i les ceres alçades de darrere els alumnes tenen que sortejar molts obtaculs per a poder per fi entrar dins de l'escola.
Mentres, yo me pregunte,-¿A on estan ara els voluntaris?, o el seu jornal s'acabava en quan netejaren tots els carrers de panflets-

En fi, Hellen Keler (escritora americana sorda i cega) despres de que li comentaren que la censura Nazi havia arribat inclus a la crema de llibres va dir "La tirania no pot derrotar el poder de les idees", a lo que mosatros afegim "no soles no pot derrotar nostres idees, si no que no pot impedir que la gent acabe sentint-les".

Yo, la veritat, no comprenc per que els "lliberals" mos diuen els de la Y, inclus blaveros i faixistes (encara que aço ultim, me fa gracia). Total si som valencians, ¿Quin mal fem en ser valencianistes?¿Quin mal puix faig hui per donar les gracies ad estos jovens?
Gracies germans per amar a Valencia, gracies per voler a Llombay.

4 comentarios :

 1. Billy. dijo...

  Getapo IEC te la ma molt llarga,
  Eixos que s'autodominen valencianistes i despres censuren als que defenen lo autocton de la seua terra llengua cultura etc no mes tenen una definicio la de renegats forasters de lo seu.
  Gracies Aledua per el teu treball i per defendre lo nostre.

 2. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Ni que ho digues Billy ma llarga i bruta.
  En fi, per lo manco no pogueren en els panflets de dins de tots els buçons :)
  Pronte la gent de Llombay tindrà mes noticies d'Aledua ;)

 3. Marquesat dijo...

  "Llombai diu no a les trobades catalanistes". 25000 persones van omplir el poble jajajaja, i vosaltres contents perque es va quedat algun paperet en algun cotxe o casa... ara veig clar que la lluita que portem uns i altres no es la mateixa.

  Pobrets! jajaja

 4. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Home Marquesat, que content te veig, me pensava que no anaves a apareixer despres de l'exit rotunt i com no de la censura empleada per a que el poble no sabera la veritat.
  Per cert, ¿a on vos deixareu la frase mes famosa de l'homenajat Valor? (Pel nostre valencià, el catala de tots) ¿no dies que no teniu cap inconvenient en fer-ho public? Puix ho dissimuleu molt be, la veritat.

  En quant a les persones que anaren a Llombay, no te puc dir res, suponc que estarieu contant-les una a una i contarieu inclus als que montaren les paradetes. Per cert, un €uro per pintar una cara, ¿no te pareix excessiu? Sobre tot tenint en conte que havien pagat la camisa (Samarreta per a vosatros) que valia 8 €uros i els 3 €uros de rifa.

  Com pots comprovar, no estem en la mateixa lluita, ya t'ho vaig dir i t'ho dic continuament. Yo lluite per un sentiment, sense importar-me els beneficis economics ni que m'arraconen per no pensar com l'imperialisme vol, ni de ser tactat com a faixiste pel simple fet de no deixar que se venga ma terra, ma llengua ni ma cultura.
  Tu mentres tant, seguixes el fil, t'aprofites inclus d'ell i procures traure els beneficis possibles de la venda de ta terra. ¿Per que no? A tu t'importa tres pitos, mentres tingues la pancha plena...

  De la mateixa manera actuaren en Austria, i en Polonia... despres, tot foren guerres i carreres per que el NazionalSocialisme del tercer Reich en Austria i el Comunisme i el NAzionalSocialisme en Polonia havien fet desapareixer sa personalitat reemplaçant-la per una aliena.

  Aixina, que tu tranquil, seguix gojant i vanagloriant-te per omplir un poble de gent enganyada, yo mentres, me conformare en poder obrir els ulls d'uns pocs, que al fi i al cap.
  Mes força tindran sempre uns pocs convençuts que un grapat de comprats.

  Vinga a vore si mos tornem a vore, vaig a penjar l'atre articul, que m'esperen per a la cerveseta i me se fa tart.