YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

martes, 16 de marzo de 2010

¡¡¡Pim, Pam, Peim!!!

Este podria ser per dir-ho d'una forma el so mes caracteristic de la nostra cultura, el tro sense dubte dels nostres masclets i coets que tant mos han agradat durant tota l'historia, i tant han acompanyat allà a on han anat a tots els valencians orgullosos de ser-ho. Podria ser, que este fora per a mosatros un signe tant representatiu com la nostra llengua Valenciana o la nostra Real Senyera Coronada.

Tro pel que se coneix la traca, que du el nom del repic del martell (martell en arab es matraqah), o coet que be del mossarab prejaumi, segons Corominas diminutiu del llati coda, que donarà en valencià coa. I es que en este punt, no entenc, si els suposts repobladors repoblaren i mos ensenyaren les seues cultures, ¿que passà en estos jocs de polvora que soles son coneguts en Valencia? o es que se quedaren tant sorpresos que no tingueren siquiera ganes d'importar als seus llocs de naiximent este invent. Crec recordar que els espanyols que repoblaren America se dugueren creïlles, i atres coses a Espanya. ¿Per que no heu feren els catalans?
Per cert, mireu com la Wikipedia separa el català del Valencià en Creïlla ( punt 1.1)

Es prou sorprenent, que inclus en temps antics, s'hagen pogut trobar documents sobre eixa costum tant valenciana. Aixina segons Agusti Galbis,mos parla de la prohibicio feta pels jurats de Valencia en 1327 en que diu que se prohibix que se dispararen "focs grecs" dins dels murs de la ciutat.
Pero un document me pareix d'especial importancia, es de 1395, en Vilareal i diu aixina "item... per una ma de paper d'Eixativa que per los jurats... fon comprada per a ops de fer diademes per als postols (sic) lo dia del Divendres Sant, e per saffra per acolorar les dites diademes e per polveres per als trons..." (Archiu Municipal de Vilareal, nº226.Cl de Pere de Conques, de 1394 a 1395. Fol.49rº) Es prou curios, que en esta ocasio ya se nomene el nom de polvora o polvera, quan en castellà per eixemple no apareix fins a casi cent anys despres 1475. ¿Qui mos ensenyaria eixa paraula?...
Pero existix un text arabe descobert per Juan B Perales que mos parla de la festa que va fer el rei Llop a la seua dona i a la seua filla el el mateix riu Turia " fiestas, musicas, iluminaciones... una especie de regata nocturna ... con caprijosas luces de colores".
El mateix dia el Rei Llop li regalaria a la seua filla Saida el palau de Saidaia.
Ademes, no es cap invent nou dir que els arabs foren els que introduiren la polvora en la Peninsula, i sempre han destacat inclus depres de la conquista la seua art en la creacio de coets.
Tenim tambe un document, que parla sobre les cases en que se creaven estos coets " per quant esperiencia ha mostrat que les cases en les quals polvora, coets e tronados se fan e tenen, stan a gran perill de pendres foch en aquelles..." En 1469 ya s'advertia del perill de les pirotecniques. Mira que hem avançat des de llavors.
Per ultim vos deixe este del 14 de Maig de 1455 en que els jurats de Valencia escriuen a "Al mot e molt excellent senyor, lo senyor rey de Navar[r]a, lochtinent general del molt alt senyor rey" i escriuen que en motiu de l'eleccio del papa "Calixte terç ... foren fetes grans falles e alimares..., ab gran colp de cohets"
En fi, pense que si realment haguera n'hi hagut una conquista com mos volen fer creure, esta polvora haguera segut segurament el principal boti que hagueren recollit els conquistadors. Es mes, considere molt curios, no soles les proves fetes sobre ADN en que demostren les diferencies dels habitabts del Regne en els Comtats, si no la pasio en que vivim mosatros les falles i les festes que fem en els coets. Signe inequivoc de que som i hem segut sempre valencians.
Qui no coneix ad algu que ha tirat una traca fora dels llimits del Regne i casi l'han tancat per haver-ho fet.
Es lo que mos va per la sanc.
Recorde unes paraules ya velles que dia un tio meu que Deu el tinga al seu costat i que fea mes o manco aixina " Si vols saber realment si un valencià heu es, tira-li un masclet als peus i chilla-li un -¡¡Che que fort!!- Si te contesta somrient encara que siga un somriure curt es valencià, si no, corre que be a per tu."
Que passeu bones falles i que tireu molts coets.

8 comentarios :

 1. -- dijo...

  Haha ¡Que gran l'artícul! I quina raó tenia eixe tio teu.

  Lo que si que m'ha impressionat és que ya n'hi havien masclets i pòlvora en el segle XIV! La veritat que no sabia que eren tan antigues les pràctiques en la pólvora haha.

  Enfi, Que tingues molt Bones Festes Jose ;)

 2. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  En el sigle XIV i ans tambe, que el Rei Llop era del XII.
  Moltes gracies Valencià es Llengua que pases tu tambe unes bones festes.
  I tira coets jejejeje

 3. Marquesat dijo...

  La paraula "siquiera" em sona un poc rara, per no dir castellana jajaja, no seria més correcte dir "tan sols"? aci al meu poble es gasta i lo de siquiera nomes ho he escoltat a 4 bobos de la capi intentant parlar valencià.

  Lo de la wikipedia... la veritat no se que dir-te, si ho separen que? es com dir que al Marquesat el pernil es diu pernil i a carlet cuixot. Parle jo catauí, alfarbí o llombaí? parlen ells carletí? va home va...

  "haguera n'hi hagut"!! com et compliques tant?? "havera habut" de tota la vida, en fi...

  no m'explique un tio listo com tu com pot dir tantes barbaritats...
  lo del ADN la veritat em sembla la merda mes gran que hi ha al món. Si jo tinc una dona i fills i men vaig a viure a Madrid, evidentment l'ADN d'ells no serà Madrileny, i si els fills dels meus fills continuen vivint alli tampoc seran d'un ADN madrileny no? o nomes podem tindre descendència i viure on hem nascut? deixa de dir tonteries va.

  De segur que em deixe alguna coseta per dir-te pero no vull cebar-me jajja, bones falles!

 4. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Molt bo Marquesat, si senyor molt bo.
  Be, siquiera es una castellanisme, que solc gastar per desgracia per a mi.Heu sent. Mea culpa.. Un castellanisme en el meu vocabulari.
  En quan a lo de Haguera hagut, es de veres que sobra el n'hi, pero aixo de Havera habut home aixo no es massa valencià, ¿no? i manco de tota la vida.
  Lo de la Wiki, que tant vos agrada manipular, es curios, per aixo heu he ficat. Com tambe es curios, que diga y en dialectos septentrionales del catalán, "trumfa" i en canvi separe uns reglons mes avall i separat del català se pot llegir En valenciano
  Per aixo no entenc lo que me dius del pernil. Per que no entra en la mateixa distinció.
  Si en Carlet diuen cuixot, es una mostra mes de la riquea del valencià. No se que te que vore en que en catalunya diguen patata (un castellanisme que se diu en grec, italià i euskeda tambe ( igual totes estes llengües son catalanes ¿no?))Mira de quin sigle be eixa paraula.

 5. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Perdona que heu faça en dos mensages, pero es que aixina no es tan llarc.
  Seguint el lo del ADN.
  Imaginat si haguereu donat vosatros la llanda si l'estudi apareix al rebes. Segur que haguereu escampat per tots els llocs el dijos estudi.
  Com heu fet en el manipulat estudi dels llinages.
  En fi,igualment lo de bones falles.

 6. Billy dijo...

  Molt interesant el articul ,de veres.

 7. Anónimo dijo...

  nostromo- Que rao tenia ton tio, jeje, aixo es tan cert com que fret en valencia es frescoreta :)

 8. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Home nostrono quant de temps.
  Per cert, m'ha dit un pardalet que pronte vas a tindre visita del NortEspanyols.
  Ves en conte que estos son capaços de ficar una marfega en qualsevol balco :D