YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

domingo, 27 de septiembre de 2009

En el nom de l'alcade, del regidor de festes i de l'alguasil de tanda...

Ultimament, la gent, abandonada pel cami de la coentor,es capaç de qualsevol cosa per tal de sentir-se Progre.
Ad esta moda de la gent, li s'afig la mentalitat recaptadora dels nostres ajuntaments, que han trobat una una nova font d'ingressos en la coentor d'estos progres en sabates de charol.

Tots sabem, que el nostre senyor Jesucrist, va ser batejat pel seu cosi Joan el Bautista en les aigües del Jordan. Es el renaixer o el principi de la religio catolica, en ella se junten varies religions com el judeus, protestants, els testics de Jeoba... en fi, es un acte de confirmacio dins de la religio, es el primer dels passos de tot bon religios, depenga de la religio que depenga.

He de aclarir, que yo no soc massa religios, realment, per lo que igual he dit alguna religio, que no te bateig.

Com be deya, el sentit del Baustisme, es sempre en sentit de iniciacio. I aci be lo gracios d'este tema, per que per molt que m'esforce, no conseguixc entendre que te que vore aço en els ajuntaments.
Com be dic, no se realment per a que servixen els batejos civils. Suponc, que com el matrimoni civil, serà el fet d'escriure el nom del nostre fill en el registre. Faena que sempre ha fet el pare, o el yayo era lo que hui se coneix com la carta de ciutadania.

Ad esta moda s'ha apuntat la Actriu i periodista Cayetana Guillen Cuervo, tot un eixemple de laiquisme. Pero la moda no es d'ella, esta moda, comença en Igualada (Barcelona) el set de novembre de 2004. El impacte ha segut de tal magnitut, que molts ajuntaments ya preparen les ceremonies en musica, i en llectures, que poden ser elegides personalment.

La veritat, no entenc, esta moda en la que els progres, sempre criticant l'abus de l'iglesia sobre el poble, es dedique a fer este tipo d'actes en els ajuntaments. Com tampoc veig en ell el motiu d'alegria per a tal celebracio, puix des del primer moment en que el nostre fill es presentat en el registre, ya comença l'estat a demanar la seua part per a la contribucio, o per a la Seguritat Social.
Igual, aço consta en els curriculums, i com els superior de Catlencia te valga un punt per a accedir ad algun puesto public.

Siga com siga, que tots els que vullguen puguen ser beneïts en el nom de l'alcalde, del regidor de festes, i de l'alguasil de tanda... adeu.

P.D.: el fet que siga en Igualada el primer puesto en que se va fer es un fet que desconeixia quant comenci este articul, en ningun moment heu he fet per aixo.

0 comentarios :