YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

domingo, 19 de julio de 2009

Expedient X

Fa un temps, estes paraules foren el titul, no titol, d'una seria prou coneguda i seguida, encara que yo, sense ninguna causa, vaig ser dels pocs valencians que no seguiren esta serie de Tele 5.
I es que sempre que mirem arrere, veem com si d'una serie americana de ciencia ficcio, tota la nostra cultura es absorbida per l'imperialisme català. Es com si estiguerem davant d'una serie americana, que en qualsevol moment, apareixen els marines, i salven un mon cada volta mes absorbit per la gran pantalla. Cada volta mes manipulat pels politics que llunt de defendre als seus votants i a la seua identitat, se venen al millor postor per un jornal millonari, o per un lloc d'a on poden despres traure un jornalot a part del que ya tenien.

Pero deixan de costat als politics, anem a fixar-mos en l'escritura recomanada per la AVLLc, que seguixc postillant en la "C", per que no identifica en cap moment cap llengua, que no siga la catalana.
Com ya diem en atres articuls, la Generalitat, i Camps Nal noi, han omplint, i seguixen fet-ho tots els llocs de "X" i es que com ya hem dit, mos trobem de ple dins d'un expedient "X".
Aixina mos trobem en que pobles com Chest, s'han transformat en Xest, i es que no entenc la pronunciació i el paregut de esta "X" en Xuquer, o en Xativa.
Atres eixemples, podrien se este. La paraula eixemple, passa a ser exemple, en un so de CH total. per ficar un atre mos trobem en Xiquet, que anant precedit de "X" tindria un so paregut a Shiquet, pero, no, en este lloc, la "X" passa per obra dels extraterrestres a convertir-se en un so al mes pur "CH".
¿pero que pensarien vostes, si un dia en la tele llegiren una noticia com esta?
"..Xoc de Trens en Austria..."
Puix anem a vore, les possibilitats son immenses. En primer lloc, com d'una "CH" feta "J", com es al escriure Elx, podriem pensar que es un "joc de tens per a menuts i grans", tot una bona noticia, de no ser per les imagens que venen a continuació.
En segon lloc, podriem parlar de la forma "X" de Xuquer o Xativa o siga una forma "SH". Quedaria mes o manco aixina "... shoc de trens en Austria...". Sense comentaris, espectacular.
I per ultim tenim la forma mes graciosa, que l'utilisada per tots per a fer desapareixer la "CH", i es que una forma tant valenciana com la "CH" del nostre apostillage. Els "CHE" mos dien en Castella, degut a la nostre costum de queixar-mos i d'expressar-mos sempre en "..che..."
Puix tornant al principi, tindriem un "..Choc de trens en Austria..." tota una desgracia, i tot un desconcert que mos han fet pegar mal el dinar, tant per la barbaritat del cas i de les imagens, com pel mal de cap de saber de que s'estaven referint exactament en la tele.


O siga, mentres podem escriure lliurement Puig, no podem escriure Elig, i devem escriure Elx. Per imposicio llingüistica.
Escriure Xuquer, i Xativa, ¿be obligat a la seua pronunciació en "CH", com es el cas d'exemple, o simplement se poden mantindre de la mateixa forma pronunciant com sempre "SH"?
¿Quina regla regula, la pronunciacio de "X" dins o fora de les paraules? o es un simple fet d'atinar. Es que es tant senzill...
I per ultim, si en les 32 bases del 32, no apareix res sobre la "CH", i la AVLLc te com a partida estes bases, que es deixaren per a proximes regulacions, i en les que res han tingut que vore les entitats valencianistes. ¿Com es eixa guerra contra la "CH" i la "Y" (de la que ya parlarem en atra ocasió) ?, i ¿per que volen fer-les desapareixer, fent desapareixer aixina paraules valencianes?

O siga, com si d'una nave nodriça es tractara, han baixat estos extravalencians de la AVLLc, que ficant la filologia (ciencia encarregada de l'estudi del parlar i l'escriure de la gent) com a excusa, mos obliguen a escriure en un idioma de laboratori eixit dins del cor del falangisme d'ultradreta català.

Manco mal que la gent, llunt de lo que ells pretenen, cada volta tenen mes consciencia de que el Valencià Cult que mos han volgut embotir, es simplement Català Coent. I es que la gent, pot ser enganyada fins a cert punt, pero no per a sempre. I manco en estos temes tant delicats.

1 comentarios :

  1. Anónimo dijo...

    yee nano cada dia estas millor molt bo . felicitats per el blog.BJOE.