YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

sábado, 18 de abril de 2009

E poblada de les seues gents propies

De chicotet, yo sempre sentia als meus pares, que lo que diuen els mestres, es la veritat. I aixina me vaig criar, pensant sempre que estes ments tant privilegiades, mai podrien ser comprades o mogudes per interesos, i manco politics. Ells tenen com a fi ser imparcials, i ensenyar als seus alumnes, la verdadera historia del seu Regne.
Corrien els anys '70- '80 quant començaven els aires de canvi, quant ells anaven a ser els illuminats que obrien els ulls a les proximes generacions. Ells tenien que ser neutrals, deurien de ensenyar nous valors, tant religiosos com morals, pero sempre des de la neutralitat.
Pero llamentablement les coses canviaren, els mestres neutrals, començaren a ser politics, i aixina començaren a vendres al millor postor. Algo paregut passà en els nostres politics, que llunt de velar i defnedre als electors anaven venent favors i valors al millor postor.
Aixina conmençà l'histori, des de un palco en la Generalitat (catalana) un home chicotet, repetia estea frase que ha quedat marcada en les nostres ments per a l'historia:
- Hem de canviar no 40 anys d'historia d'Espanya si no 400.
I aixina va ocurrir. Els llibres de text, començaren a canviar, els llibres de valencià eren repartits per 3 i 4 directament de la Generalitat Catalana als nostres coleges, soles canviava una pegatineta que deia Gemaralitat Valenciana a on baix deia Generalitat Catalana. I començà la reconstrucció dels fets retornant al model i a les teories expansionistes de Prat de la Riva i de Rovira i Virgili. Renaixia aixina la Gran Catalunya, la mentira de la repoblació, i els documents falsificats en epoca del franquisme.
¿Pero que passaria si estes coses foren descovertes?

Puix be com diu el començament, Valencia va ser poblada en les seues propies gents. No n'hi hagué cap repoblació. Igual, n'hi hagué algun que atre conquistador que arreplegà un tros de terra, o una casa, pero no va ser repoblada, si no que va ser poblada de les seues gents propies.
¿Que passaria si esta cita ixquera a la llum? ¿Estarien disposts els nostres politics a defendre esta afirmació?
La veritat, no heu se, pero lo curios, es que en la Chronica o descripcio dels fets e hazanyes del inclyt rey don Iaume Primer... diu que Valencia no va ser repoblada, sino que va ser poblada per les seues propies gents. Al igual que molts pobles i ciutats conquistades, a on el Rei va fer pactes o treues en els Barons Sarrahins.

Ya i tots preguntareu que açò meu puc haver inventat yo, pero no.
Açò es tant real com la vida mateix.
¡pero llegiu!


Ara be, yo tampoc vullc deixar mal als catalans, ya que ells lluitaren i moriren baix el gillit d'Aragó per la conquista del Regne moro o Sarrahi de Valencia (Si, ya era Regne ans de Jaume I). Puix be, com deia, en unes pagines mes aball se pot llegir, com ciutats grans i chicotetes foren cedides i repoblades per catalans bons. Ciutats estes com Oriola, Elig, Alacant, Cartagena, i Guardamar. Que foren entregades poc despres de la seua repoblació al seu gendre Alfons Rei de Castella.
Açò explicaria el per que en Alacant i en Murcia, n'hi han a dia de hui, paraules catalanes dins del seu vocabulari. Algo que no ocurrix en el reste del Regne. Es normal, ya que tot lo Regne no va ser repoblat per catalans. O simplement, com Muntaner era Català, quan va sentir parlar a la gent d'Oriola (els quals entenia perfectament per ser el Valencià una llengua romanç i perque en aquella época casi totes les llengües peninsulars tenien una gran inteligibilitat mútua) volen dir que parlaven una llengua molt dolça que no era tan dura com el català va fer el símil que "parlaven el mes bell catalanesch del mon", es dir volia dir parlaven una llengua molt bella, La Valenciana.
Ara podeu opinar tots, ¿pero que pot passar en els llinages? ... pero si en els meus llibres d'escola diu ... Pero açò pot ser una falsificació...
En fi, igual lo dels llinages no es del tot cert, els llibres d'escola estiguen un poquet politisats (Com Camps nal Noi) i per ultim igual no es una falsificació, igual es una realitat que damunt te fundament. Penseu, ¿tot lo que veuen els ulls hui en dia es deveres?, ¿per que se menejava la bandera d'Estats Units en la lluna?¿N'hi ha crisis en Espanya, o soles es una desacceleració accelerà? ...
Bo que passeu una bona segon Pasqua valencians.

2 comentarios :

 1. Anónimo dijo...

  Tens idea del procés de descomposició de l'estat almohades i la creació dels últimes reialmes andalusins abans de la conquesta jacobina? Saps llegir el llibre de Muntaner o és que interpretes allò que vols? Tens una múnima idea del procés de poblament/repoblament -com vulgues dir-li- de certes valls com la d'Alfàndech dins de les comarques centrals? O és que ni tans sols saps d'on vénen els moriscs i perquè se'ls expulsà?
  Un ignorant és més perillós que un malvat.

 2. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Bones, primer.
  Si que tinc idea, de la descomposicio que parles, per lo manco aixo crec.
  ¿Te referixes a la batalla de Sierra Morena? i lo que aixo va acarrar.
  En quant a lo de Muntanyer, ¿que vols que te diga? llig tu mateix, yo no tinc res que vore en el seu text,no soc el bibliotecari cremallibres Bofarrull.Yo no modifique res.
  En quant a la repoblacio de l'Alfadech, ¿que vols que te diga, que en 1298 per orde de JaumeII, es va fer un monasteri igual al de Santes Creus de Valldaura del Valles? Home, Tarragona, es ben salut que era Aragonesa, que no va ser Catalana fins al sigle XV.
  Es normal, que el Rei Aragones, vullga fer un monasteri en una terra nova.
  Si lliges l'historia del monestir de Santes Creus, voras com en 1168 va deixar de ser jurisdiccio Barcelonesa, per a passar a ser Tarraconense.
  En fi, pero aixo es segur que ya heu sabies.
  Ademes en aquells temps la paraula del Senyor era en llati, no vec el resultat.
  Per cert, si continues llegint el blog, comprovaras com els nostres retors van valencianisar Catalunya, i els nostres mestres.
  Es lo que te l'historia.
  Ademes son paraules dels retors catalans, no dels valencians.
  I per ultim, lligant en esta resposta, en una terra en la que els moriscs eren un 37%, no crec que importe molt el fet de fer iglesies, si Jaume I va deixar clar en els furs que mantindria la vida i costums dels habitants del Regne.
  I manco si tenim en conte, que uns anys despres, 30 crec, va fer del seu puny i lletra els furs en romanç, per a que el poble puga entendre i respectar.
  La procedencia dels moriscs, no se molt be lo que vols que te diga, ¿que foren moriscs els musulmans del regne nazari de Granada?
  Home, pero resulta que eixa paraula significa moros somesos o domesticats, suponc que com en eixe temps diem espanyols a tots els de la peninsula, diem moriscs a tots els que van ser despres somesos o cristianisats segons la religio.¿O en eixa epoca tambe erem tots espanyols?
  En quant a la seua expulsio, va ser una cosa religiosa, o si no ya me diras, per que en el Regne es deixa el camp despoblat.
  Encara que molts acusen ella a una decisio dels gremis en venjança per la guerra de germanies.
  Vinga, quant tinga temps, igual te dedique un fil, i parlem mes en tranquilitat, que igual aixina no t'he contestat del tot be.
  Un abraç.
  P.D.: Te demane per favor que te afiggues un nik, o cognom (renom o apodo), per a que no n'hi hagen confusions.